Թափուր աշխատատեղեր

Եթե ձգտում եք մասնագիտական աճի ու փնտրում եք աշխատանքային դրական միջավայր, ապա ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրությունը hr@atenk.am էլ. փոստին, կամ լրացրեք դիմում-հայտը , մենք միշտ ուրախ ենք համագործակցել խելացի կադրերի հետ:

 

Առաքման պատասխանատու

 

Պարտականությունները՝

 • Պատվերին համապատասխան՝ ապրանքի բարձում, մեքենայի սրահում ապրանքների դասավորվածության ու մաքրության ապահովում
 • Ապրանքի անվնաս առաքման ապահովում վաճառակետեր
 • Վաճառակետերում ապրանքների քաշերի ստուգում, հաշվարկի կատարում, գումարի հավաքագրում
 • Օրվա առաքված ապրանքի ու կատարված գործարքների մասին երթուղու լրացում
 • Գումարի հանձնում դրամարկղ
 • Վաճառակետի պատասխանատուների հետ դրական միջանձնային հարաբերությունների հաստատում և պահպանում, որակյալ և բարեխիղճ սպասարկման ապահովում
 • Անհրաժեշտության դեպքում բաժնի ընթացիկ աշխատանքների հետ կապված այլ գործողություններ

Պահանջվող հմտություններ՝

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է շուկայագիտության, կոմերցիայի կամ հարակից ոլորտներում)
 • Հետաքրքրվածություն վաճառքի ոլորտում
 • Մաթեմատիկական գիտելիքներ
 • Լավատեսություն, հաղորդակցման ճկուն հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ներկայանալի արտաքին

Մեր վաճառքի թիմին միանալու հնարավորությունները կամ Պատասխաններ ՙԻնչու Աթենք՚ հարցին

 • Մասնագիտական ու անձնային զարգացման հնարավորություններ
 • Աշխատանքային առաջընթացի իրական հնարավորություն
 • Նոր ծանոթություններ ու կապեր
 • Պարգևատրման մրցակցային համակարգ

Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

 

 

Արտադրական տեղամասի պատասխանատու

 

Պարտականությունները՝

 • Աշխատակազմի աշխատանքի վերահսկում
 • Աշխատակիցների հաճախելիության և հիգիենայի ստուգում
 • Արձակուրդների ցուցակների կազմում
 • Հանձնման և ընդունման աշխատանքների և հաշվարկների ստուգում
 • Տեղամասի աշխատանքների բարձր որակի ապահովում

Պահանջները՝

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Արտադրամասում ղեկավարման աշխատանքային փորձ
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Ֆիզիկական առողջություն

Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

 

 

Հարկային հաշվառման բաժնի հաշվապահ

 

Պարտականությունները՝

 • ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
 • հաշվապահական հաշվառման վարում, հարկային, վիճակագրական և այլ պարտադիր հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում,
 • անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված առաջադրանքների կատարում

 Պահանջները՝

 • բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն
 • MS Excel և ՀԾ համակարգերի խորը գիտելիքներ
 • ՀՀ հարկային և հաշվապահական օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • աշխատանքների կազմակերպման, վերահսկման և բանակցելու հմտություններ
 • ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է

 Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

 

 

Ավտոտեխսպասարկման մասնագետ (ավտոէլեկտրիկ, շարժիչագործ, ավտոմեխանիկ)


Պարտականությունները՝

 • Բեռնատար մեքենաների տեխզննում և ախտորոշում
 • Բեռնատար մեքենաների (հիմնականում Ford Transit, Volkswagen Crafter) ընթացամասերի էլեկտրականության, շարժիչների ընթացային մասերի վերանորոգում, պահեստամասերի փոխարինում և տեղադրում
Պահանջները՝
 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան հաստիքներում պարտադիր է
 • Ախտորոշիչ սարքավորումների հետ աշխատելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Տեխնիկական գիտելիքներ

 Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

 

 

Ներմուծման մասնագետ


Պարտականությունները՝

 • Արտաքին շուկայից հումքի ներկրում, տրանսպորտային մի
 • ջոցների փնտրման ու նրանց գործունեության վերահսկման աշխատանքների իրականացում
 • Արտաքին շուկայի ուսումնասիրություն պահանջվող հումքի գծով և ձեռքբերումների կազմակերպում, մասնավորապես.
 • Շուկայական գների պարբերական ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Հարցումների կազմում և պատվերների ձևակերպում
 • Լավագույն գնային և ապրանքային առաջարկներ ներկայացնող մատակարարների համեմատական վերլուծություն,
 • Մատակարարվող ապրանքների գների, ժամկետների, պայմանագրի այլ կետերի շուրջ բանակցային գործընթացների իրականացում և վերահսկում,
 • Ճանապարհատրանսպորտային փաստաթղթերի պատրաստում` ըստ անրաժեշտության 
 • Բեռնափոխադրման կազմակերպում

Պահանջները՝

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն 
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ գնումների և լոգիստիկայի բնագավառում 
 • Միջազգային առևտրի կանոնների, մաքսազերծման գործընթացի վերաբերյալ բազային գիտելիքների առկայություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ (պարտադիր` MS Excel, ցանկալի` ՀԾ)
 • Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցման և բանակցային գերազանց հմտություններ
 • 22-35 տարեկան

Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

 

 

Կոմունիկացիաների ինժեներ


Պարտականություններ

 • Ընկերության ենթակառուցվածքների էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման, օդափոխության, ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ցրտամատակարարման համագործընթացների մոնտաժման և սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում
 • Ենթակայանների, պոմպակայանների, կաթսայատների անխափան շահագործման ապահովում
 • Գործարկման և կարգաբերման աշխատանքների վերահսկողություն, արդյունավետ շահագործման ապահովում
 • Տեխնիկական փաստաթղթերի, գծագրերի և տեխնիկական նկարագրերի պատրաստում
 • Արտադրական գործընթացների կատարման գրաֆիկի վերահսկողություն
 • Մասնակցություն նոր սարքավորումների, նյութերի և սարքերի ձեռքբերման գործընթացին
 • Նյութերի մատակարարման գործընթացների կազմակերպում, որակի վերահսկում և կառավարում
 • Կատարողական ակտերի կազմում և հաստատում և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում

 Պահանջվող Հմտություններ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն համապատասխան ոլորտում(էներգետիկա), ինժեների որակավորում
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան բնագավառում: Արտադրության ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Երիտասարդ և նպատակասլաց ինժեներ- էներգետիկների դիմումները ողջունվում են ընկերության կողմից
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (Autocad կամ Archicad ծրագրեր)
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն
 • Տեխնիկական փաստաթղթերի հետ աշխատելու հմտություններ:

Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

  

 

Անվտանգության աշխատակից


Պարտականությունները՝

 • Հետևել անցագրային ռեժիմի պահպանմանը
 • Ապահովել ընկերության աշխատակիցների, տարածքի և գույքի անվտանգությունը

Պահանջները՝

 • Բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • հավասարակշվածություն,
 • պատասխանատվություն,
 • զգոնություն

 Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

    

 

Վերլուծաբան

 

Պարտականությունները՝

 • Հաշվապահական տվյալների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, արդյունքների և դիտարկումների համակարգված, մատչելի, գրագետ ներկայացում
 • Տվյալների բազայի վարում, մշակում, մեկնաբանում, համապատասխանության ստուգում և վերլուծություն
 • Ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում համապատասխան օգտագործողներին
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն

Պահանջները՝

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն` գերազանց առաջադիմությամբ
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է
 • MS Excel-ի և ՀԾ-ի գերազանց իմացություն
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների իմացություն
 • Ֆինանսական վերլուծության միջոցների տիրապետում

Դիմելու կարգը՝

Համապատասխան թեկնածուները կարող են իրենց ռեզյումեներն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում գրելով հաստիքի անվանումը կամ լրացնել  դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ:

   

Մսամթերքի տեխնոլոգ


Պարտականությունները՝

 • Արտադրությունում որակի պահպանման կառավարում և արտադրական պրոցեսների բնականոն ընթացքի ապահովում 
  Բաղադրագրերի կազմում և դրանց պահպանման հետևում
 • Կատարվող աշխատանքների վերահսկում

Պահանջները՝

 • Մսամթերքի տեխնոլոգի բարձրագույն կրթություն
 • Մասնագիտական աճի պատրաստակամություն
 • Նվիրվածություն աշխատանքի հանդեպ

Դիմելու կարգ՝

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը: Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2018թ: